"Bir kadının haklı olmaktan anladığı şey tüm suçun onda olmamasıdır."

Sophie Arnould

Tarihin bize şunu ya da bunu öğrettiğini söyleyemezsin. O bize cevaplardan çok sorular ve her soru için çok sayıda cevaplar verir.