"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.