"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.