"Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz."

Jean de La Bruyère

Beklediğim yarınlar dünde kaldı.

Beklediğim yarınlar dünde kaldı.