"Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz."

Blaise Pascal

Plautus Sözleri