"Bir insani görevin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir."

Victor Hugo

Kopernik Sözleri