"Başarı, insanın isteğini elde etmesi, mutluluk ise, elde ettiğini istemesidir."

Paul Valéry

Eyüp Sultan Sözleri