"Her aşk lâyık olduğu kadar yaşar."

Sami Zan

Euripides Sözleri