"Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir."

Albert Camus

Denis Diderot Sözleri