"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Charles F. Kettering Sözleri