"Kendini suçlamak ve kendini övmek. Ya ikisini birden yap ya da hiçbirini!"

Plutarkhos

Zorluklar, zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.

Zorluklar, zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.