"Hayatı çok ciddiye almayın. Daha ondan canlı kurtulan olmadı."

Elbert Hubbard

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.