"Millî benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avıdır."

Mustafa Kemal Atatürk

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.