"Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir."

Ernest Renan

Zengin bir kalp yoksa servet çirkin bir dilencidir.

Zengin bir kalp yoksa servet çirkin bir dilencidir.