"Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez."

Cenap Şahabettin

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.