"İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız."

François de La Rochefoucauld

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.