"İnsanoğlu hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında yalnız o,gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır."

Friedrich Nietzsche

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.