"Bir irade, kendisinden daha güçlü bir iradeye karşı koyamaz."

Dante Alighieri

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.