"Kendine ağır geleni başkasına yapma!"

Hacı Bektaş-i Veli

Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün dindiremeyeceği acı yoktur.

Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün dindiremeyeceği acı yoktur.