"Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir."

F. Scott Fitzgerald

Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur.

Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur.