"Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç verir."

Antoine de Saint-Exupéry

Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar.

Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar.