"Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır."

Francis Bacon

Yeni dünya düzenindeki kötülük bir kötü niyet ve irade ürünü değil, rasyonel düşünce biçiminin; yaşayıp giden normalliğin ürünüdür.