"Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar."

Francis Bacon

Yaşamımda, fethettim evreni, doğruluğun kudretiyle.

Yaşamımda, fethettim evreni, doğruluğun kudretiyle.