"Davranış, herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir aynadır."

Goethe

Yaşamımda, fethettim evreni, doğruluğun kudretiyle.

Yaşamımda, fethettim evreni, doğruluğun kudretiyle.