"Hayal gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da sıkıntı görmesi gerekir."

John Ruskin

Yaşamda en büyük tehlike, fazlaca önlem almaktır.