"Başkalarının özgürlüğünü amaç edinemediğim sürece özgürlüğü amaçlayamam."

Jean-Paul Sartre

Yaşama sevgi beslemeyen varlık, yok olma yoluna girmiş demektir.