"Başarımın sırrı üstünlüğüme gözü kapalı inanmamdı."

Oscar Wilde

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.