"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.