"Güç elinde hertürlü öldürme imkanı varken bağışlayabilme becerisidir; gerçek güç merhamettir."

Oskar Schindler

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.