"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır, duygulanmanın da temeli aşktır.

Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır, duygulanmanın da temeli aşktır.