"Güzellik çarçabuk çürüyen yaz meyvesi gibidir, uzun süre dayanmaz."

Francis Bacon

Yargıç, hakkı uygular; Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.

Yargıç, hakkı uygular; Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.