"İnsanları inandıklarından vazgeçirmek, onları bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Hz.Muhammed

Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü.