"Her seçiş bir vazgeçiştir."

Jean-Paul Sartre

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.