"Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür."

Abdülkâdir Geylânî

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.