"Müzik duygunun kısaltılmış halidir."

Lev Tolstoy

Yalnız taşla duvar olmaz.

Yalnız taşla duvar olmaz.