"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle de yapmak gerekir...

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle de yapmak gerekir...