"İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun."

Marie Curie

Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.

Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.