"İnsan her yaşta çocuk gibidir. Başı daima sevgiden bir yastık arar."

François de La Rochefoucauld

Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.

Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.