"Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez."

Cenap Şahabettin

Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.

Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.