"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

Vergileme sanatı, kazı bağırtmadan, ondan mümkün olduğu kadar tüy almaktır.

Vergileme sanatı, kazı bağırtmadan, ondan mümkün olduğu kadar tüy almaktır.