"Sevmek, mutluluğumuzu bir başkasının mutluluğuna bağlamaktır."

Gottfried Leibniz

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terk etmektir.

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terk etmektir.