"İnsanı büyük ya da küçük yapan kendi iradesidir."

Friedrich Schiller

Vatan sevgisi imandandır.