"Bir erkek inatla bekar kalarak kendini toplumun sürekli bir ilgi odağı haline getirir."

Oscar Wilde

Uzaklık aşkı koruyor, uzaklığı ortadan kaldırdığınızda aşkı da ortadan kaldırma tehlikesiyle karşılaşırsınız.