"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

Umutsuz sevmek de bir mutluluktur…

Umutsuz sevmek de bir mutluluktur…