"Kendisiyle uyum içinde yaşayan, evrenle uyum içinde yaşar."

Marcus Aurelius

Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter.