"Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar."

Firdevsi

Üç şey ölünün ardından gider: Âilesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malı, kalan de amelidir.

Din