"Güzel bir evi kötü bir muhite inşa etmiş kişi, kendisini hapse tıkmış gibidir."

Francis Bacon

Tutkular itiraf edildiklerinde hem şiddetleri artar, hem de yatışırlar. Sevdiklerimize söylediklerimiz ve söylemediklerimiz arasında bulunacak bir orta yol, belki de başka hiçbir alanda bu kadar arzu edilir bir şey değildir.