"İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkar."

Alexis Carrel

Türkler Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!

Türkler Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!