"Kadının mizacı giydiği elbise ile değişir."

Jean de La Bruyère

Türkler Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!

Türkler Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!