"Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir."

Mustafa Kemal Atatürk

Tuhaf değil mii? Kalp severken akıl onun yardımcısı, terk edilirken düşmanıdır.

Tuhaf değil mii? Kalp severken akıl onun yardımcısı, terk edilirken düşmanıdır.