"Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır."

Marcus Tullius Cicero

Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kandır.

Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kandır.