"Bir kişinin hayatını kurtaran, bütün insanların hayatını kurtarmış sayılır. "

Schindler's List / Schindler'in Listesi

Tevbe etmek demek ayağa kalkmak demek; her düşüşünde yeniden ayağa kalkmak…