"Sevmek, mutluluğumuzu bir başkasının mutluluğuna bağlamaktır."

Gottfried Leibniz

Tevbe etmek demek ayağa kalkmak demek; her düşüşünde yeniden ayağa kalkmak…