"Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi."

François Voltaire

Tevbe etmek demek ayağa kalkmak demek; her düşüşünde yeniden ayağa kalkmak…