"Hayallerdir insanı ayakta tutan."

Konfüçyüs

Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.