"İnsanlar değerli olmayı unuttular, önemli olmaya çalışıyorlar."

Çetin Altan

Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.