"Gülmek iki insan arasındaki en yakın mesafedir."

Victor Borge

Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.