"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Tecrübe, yaptığımız hataların bileşkesidir.

Tecrübe, yaptığımız hataların bileşkesidir.