"Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır."

François de La Rochefoucauld

Tecrübe gösterdi ki hakiki dost şudur: Asla gücenmez, dostunun düşmanları onun da düşmanlarıdır ve gerektiğinde hayatını feda eder.