"Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir."

Marcus Tullius Cicero

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.