"Doğruya eklediğiniz her şey, doğruluğu eksiltir."

Aleksandr Soljenitsin

Târihî hâdiselerin cereyanı sırasında bâzen fizyolojik ârızalar mühim rol oynarlar. Tabiat ya mânî olur veyahut yardım eder.

Târihî hâdiselerin cereyanı sırasında bâzen fizyolojik ârızalar mühim rol oynarlar. Tabiat ya mânî olur veyahut yardım eder.

İlginizi Çekebilecek Diğer Güzel Sözler