"Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır."

Noam Chomsky

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum; Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum; Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...