"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir."

Mevlana

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum; Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum; Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...